Kritika konspirací - 26. 6. 2018

Sebekritika, aneb zavrhněme konspirace a nedělejme chyby!

 

Pravděpodobně jeden z nejhorších fenoménů antiislámského a národně konzervativního hnutí je to, že naši stoupenci sklouzávají k vyznávání konspiračních teorií. To je důvod, proč jsem se rozhodl napsat tento článek. Nejde mi o to lidem otevřít oči, jak to tvrdí konspirační teoretici a různí mesiáši, ale spíše nabídnout odlišný pohled a varování našim přívržencům. Jsem loajální našemu hnutí, ale loajalita znamená být i kritický a sebekritický, protože jen skrze vlastní nápravu můžeme porazit naše nepřátele, islám, politické elity a havlisty. Zároveň chci dodat, že já sám jsem, kdysi věřil v konspirační teorie o bilderbergu, 11. září a podobně.

 

Konspirační teorie, od těch méně absurdních jako je 11. září, přes ilumináty, bilderbergy, reptiliány, chemtrails a podobně, až po ty nejabsurdnější jako, že Země je placatá (ano, tato konspirační teorie skutečně existuje a má své stoupence!), nebo že Američané nenavštívili Měsíc, mají úplně jiný cíl, než zakrytí skutečné „pravdy“, které se zfanatizovaní konspirátoři drží. Konspirační teorie jsou naprosto klasickým nástrojem psychologické války, který je využíván proti velké části

 

populace. Tato moje these sama o sobě smrdí konspirační teorií, ale rozdíl je v tom, že já za tím nevidím žádné světové spiknutí, jako spíše prachobyčejné zneužívání nedostatku informací, sociálního a politického vyloučení obyvatel a diváků masmédií.

 

Nejde o spiknutí masmédií, nadnárodních korporací, oligarchů a mocných politiků, ba ani mimozemšťanů, vždy jde jen o dílčí a navzájem neprovázané psychologické útoky proti našim lidem. Naši lidé pak místo užitečné práce, aktivit proti islamizaci a současným elitám, proti multikulturalistům a sluníčkařům, raději vysedávají na facebooku, „bojují proti konspiracím“ a mají falešný pocit, že něčeho dosáhnou.

 

Ti pak propagují absurdní nesmysly a sami sebe, i naše hnutí, ztrapňují. Naši nepřátelé toho

 

 využívají a vysmívají se pak našim lidem a snaží se všechno, co děláme ztrapnit před širší veřejností. Nebo taky naprostá křiklavost nesmyslů takových teorií. O absurdnosti konspiračních teorií svědčí i fakt, že často se navzájem vyvrací, lidé, kteří je propagují, jsou schopni v jedné větě si protiřečit a ve výsledku sami sebe znemožnit. Nejde o to se od našeho hnutí distancovat, jde o to ho zlepšit, vyvětrat puch konspiračních teorií, spikleneckých rosenkruciánů, zeměplošníků a iluminátů a intelektuálně rozvinout a povznést naše vlastní hnutí, aby bylo schopno reálného odporu proti politickým elitám. Je pouze na každém jednom z nás, zda budeme dál svým chováním poškozovat vlastenecké hnutí, anebo si zjistíme, co nejvíce relevantních informací, kterými pak budeme moci roztrhat multikulturalisty a elitáře.)

 

Pokud jde o ilumináty, ilumináti existovali. Byli osvíceneckou společností 18. Století složenou z filozofů, intelektuálů, umělců a lokálních politiků, která zanikla mezi lety 1785, až 1787, kdy bavorská vláda rozprášila její organizaci, fungování, pozavírala, či vyhnala všechny její členy, zabavila majetek atd. Dnes sice existují organizace hlásící se k jejich odkazu, ale nejde o žádné tajné spolky. Pokud Vám skutečně jde o porážku „iluminátů“, přestaňte v ně věřit, přestaňte šířit o nich konspirace. Ty jsou totiž jejich jediným, dodnes přežívajícím, temným dědictvím.

 

Konspirační teorie často napadnou (ve smyslu útoku, nikoliv, že by je to napadlo) lidi, kteří si nedokáží vysvětlit úspěchy oligarchie, pokračující triumfy nové aristokracie, to, že díky otřesnému systému dokáží tyto vrstvy ovládat většinu hospodářských, vojenských a politických zdrojů světa, stejně jako tomu bylo před stovkami a tisícovkami let. Jen dnes k tomu doplnili konspirace.

 

Další problémy, který bych, ještě rád zmínil, a které nesouvisí s konspiracemi, je to, že většina lidí, nejen našich, ale obecně, si přečte u článků pouze titulek, neověřujeme fakta, a že bereme věci příliš vážně. Příkladem je Jana Yngland Hrušková. Dlouholetá protiislámská a protiimigrační aktivistka napsala článek, ve kterém se vysmívala levicové multikulti aktivistce. Problém byl v tom, že nadpis článku zněl: Jana Yngland Hrušková: Pět migrantů bych si do bytu nevzala, ale jednoho určitě!

 

Pokud tento titulek vymyslel Jana Hrušková, byl to z její strany obrovský přešlap, pokud to tak udělal web disuk.cz, byla to sviňárna spočívající ve vytržení z kontextu. Věta se totiž vztahovala právě k té levicové aktivistce, která tohle prohlásila. Nicméně drtivá většina lidí vzala za své, že Jana Yngland Hrušková je multikulti proimigrační aktivistka.

 

Jeden příklad neověřování za všechny. Nedávno koloval obrázek s cenami pohonných hmot v ČR a okolních státech. V ČR byla napsána správná cena, tedy asi 32 Kč za litr. U všech ostatních se ceny pohybovaly, až o deset korun níže. Hned pod tímto bylo napsáno, že je u nás benzín drahý, protože nás zaprodali politici a banksteři, kteří nás zotročují. Vyhledal jsem si tedy skutečné ceny benzínu a nafty a výsledek je, že v Německu je draží o 5-6 Kč, v Nizozemí dokonce o 10 Kč, a tedy, že tento obrázek je absolutním nesmyslem.

 

Třetí problém je přílišná vážnost. To se často vymstí výborné ironičce Jordance Jiráskové, která natáčí videa, ve kterých se vysmívá pravdoláskařům, havlistům, islámu a multikulturalismu. Vysmívá se jim tím způsobem, že do absurdnosti dotahuje jejich zvrácenou logiku. Problém je, že mnoho lidí (a zde se přiznávám, že u prvního videa i já samotný), to bere vážně a neuvědomují si, že jde z její strany o ironii.

 

Apeluji, proto na Vás všechny, snažte se, co nejméně využívat konspirační weby, střežte se neozdrojovaných textů, každý text, který chcete sdílet, si ověřte, každý obrázek, který chcete sdílet, si ověřte. Myslete vlastním mozkem. Mnoho z Vás tuto větu rádo opakuje a šíří, ale často se jí samo neřídí.

 

 

 

Herakleios Stalker.

 

PS: www.tineye.com je výborná utilitka k ověřování obrázků. Stáhnete obrázek z internetu, uploadujete ho na tineye.com a obrázek Vám najde z databáze miliard fotek a zdrojů, o čem to skutečně je. Takto se podařilo vyvrátit, několik nesmyslných fotek.

 

Rozdělení okresů - 17. 9. 2017.

Vysvětlení: Tabulka je výpisem okresů, které budou rozděleny na původní okres a nový okres v podobě původního okresního města, aby se předešlo situaci, kdy kandidáti města "přehlasují" zbytek okresu. Jako limit je stanoveno 30% podíl obyvatel v okresním městě na celkové populaci. V závorkách je současný stav populačních podílů. V některých případech dojde ke změně okresního sídla. I tyto případy jsou zapsány v tabulce.

Středočeský kraj

 • Kladno – rozdělen.
  • Kladensko (zhruba 58% obyvatel).
  • Kladno (zhruba 42% obyvatel)
 • Kolín – rozdělen.
  • Kolínsko (69% obyvatel).
  • Kolín (31% obyvatel).
 • Mladá Boleslav – rozdělen.
  • Mladoboleslavsko (66% obyvatel).
  • Mladá Boleslav (34% obyvatel).
 • Praha-východ – zachován (bude určeno nové okresní sídlo)
 • Praha-západ – zachován (bude určeno nové okresní sídlo)

Jihočeský kraj

 • České Budějovice – rozdělen.
  • Českobudějovicko (52% obyvatel)
  • České Budějovice (48% obyvatel)
 • Písek – rozdělen.
  • Písecko (62% obyvatel)
  • Písek (38% obyvatel)
 • Strakonice – rozdělen.
  • Strakonicko (68% obyvatel)
  • Strakonice (32% obyvatel)
 • Tábor – rozdělen.
  • Táborsko (67% obyvatel)
  • Tábor (33% obyvatel)

Západočeský kraj

 • Cheb – rozdělen.
  • Chebsko (65% obyvatel)
  • Cheb (35% obyvatel)
 • Karlovy Vary – rozdělen.
  • Karlovarsko (58% obyvatel)
  • Karlovy Vary (42% obyvatel)
 • Plzeň-jih – zachován (bude určeno nové sídlo)
 • Plzeň-sever – zachován (bude určeno nové sídlo)

Severočeský kraj

 • Česká Lípa – rozdělen.
  • Českolipsko (64% obyvatel)
  • Česká Lípa (36% obyvatel)
 • Děčín – rozdělen.
  • Děčínsko (62% obyvatel)
  • Děčín (38% obyvatel)
 • Chomutov – rozdělen.
  • Chomutovsko (61% obyvatel)
  • Chomutov (39% obyvatel)
 • Jablonec nad Nisou – rozdělen.
  • Jablonecko (50% obyvatel)
  • Jablonec nad Nisou (50% obyvatel)
 • Liberec – rozdělen.
  • Liberecko (41% obyvatel)
  • Liberec (59% obyvatel)
 • Most – rozdělen.
  • Mostecko (41% obyvatel)
  • Most (59% obyvatel)
 • Teplice – rozdělen.
  • Teplicko (62% obyvatel)
  • Teplice (38% obyvatel)
 • Ústí nad Labem – rozdělen.
  • Ústecko (22% obyvatel)
  • Ústí nad Labem (78% obyvatel)

Východočeský kraj

 • Hradec Králové – rozdělen.
  • Královéhradecko (44% obyvatel)
  • Hradec Králové (56% obyvatel)
 • Pardubice – rozdělen.
  • Pardubicko (48% obyvatel)
  • Pardubice (52% obyvatel)

Jihomoravský kraj

 • Brno-venkov – zachován (bude určeno nové sídlo)
 • Jihlava – rozdělen.
  • Jihlavsko (56% obyvatel)
  • Jihlava (44% obyvatel)
 • Prostějov – rozdělen.
  • Prostějovsko (60% obyvatel)
  • Prostějov (40% obyvatel)
 • Třebíč – rozdělen.
  • Třebíčsko (68% obyvatel)
  • Třebíč (32% obyvatel)
 • Zlín – rozdělen.
  • Zlínsko (61% obyvatel)
  • Zlín (39% obyvatel)

Severomoravský kraj

 • Olomouc – rozdělen.
  • Olomoucko (58% obyvatel)
  • Olomouc (42% obyvatel)
 • Opava – rozdělena.
  • Opavsko (68% obyvatel)
  • Opava (32% obyvatel)
 • Ostrava-město – rozdělen a přejmenován.
  • Ostravsko (10% obyvatel)
  • Ostrava (90% obyvatel)
 • Přerov – rozdělen.
  • Přerovsko (67% obyvatel)
  • Přerov (33% obyvatel)